SSMI Europe | About Us

The history of the Six Sigma Management Institute

Historycznie rzecz biorąc, Six Sigma ewoluowała od narzędzia poprawy jakości w połowie lat 80. do opartego na faktach systemu zarządzania przedsiębiorstwem w latach 2000. W ciągu ostatnich 20 lat miało miejsce wiele wydarzeń i wkładów, które ukształtowały Six Sigma. Nawet dzisiaj ewolucja Six Sigma trwa – rosnąc zarówno pod względem siły, jak i różnorodności na całym świecie. My w Six Sigma Management Institute - SSMI Europa - jesteśmy dumni, że kontynuujemy dziedzictwo umysłu, który opracował jedną z najbardziej udanych metodologii powojennej, dr Mikela J. Harry’ego. Ta historyczna oś czasu ma na celu ujawnienie, w jaki sposób, krok po kroku, dr Harry był w stanie stworzyć falę ulepszeń w największych korporacjach na świecie i być rozpoznawanym na arenie międzynarodowej jako twórca Six Sigma. Jego Instytut Zarządzania Six Sigma – SSMI Europe – jest obecnie globalnym instytutem szkoleniowo-doradczym, który pomaga firmom i osobom prywatnym w osiąganiu przełomowych wyników i potwierdza ich zdolności w tym zakresie.

pl_PLPL

Stay in the loop

New training, projects, articles and discounts!

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lean Six Sigma Master Black Belt

Download Program Brochure