Lean Healthcare


Process optimization techniques for healthcare professioanls

Lean Healthcare
Prezentare Generală a Programului

Now more than ever, hospital processes are exposed to extremely high pressures. It has been shown how crucial it is for a healthcare facility to be efficient and ready to cope with the unpredictable.

Hospitals are among the most complex entities to optimize, as they require an overall view of the entire care system. A hospital is an interconnected and interdependent system, and consequently, improvements in one department affect the activities of others.

To deliver high-quality care, align capacity and demand, initiate specific improvement projects, and effectively address barriers to patient flow, every practitioner must be aware of the tools and methods Lean Six Sigma offers.

24 hours e-learning

40 hours Coaching

Complet online

Certificare Internațională

1,200 + VAT

Lean Healthcare Program Steps

PHASE 1

Self Paced
E-learning Training

PHASE 2

certification

Lean Six Sigma White Belt
Certificare Internațională

PHASE 3

Unu la unu
Sesiuni de Coaching

E-learning Program Modules (24 hours)

Viziune Breakthrough oferă participantului o imagine de ansamblu generală a conceptelor esențiale care stau la baza practicii Six Sigma. Prin prelegeri dinamice, participantul va înțelege mai bine natura, scopul și factorii determinanți ai Six Sigmei, precum și aspirațiile de bază care formează fundația sa. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Prezentare Generală a Conținutului
 • Nevoia de Conducere
 • Orientare Către Client
 • Convingeri de bază
 • Raționament Determinist
 • Principiul Efectului de Levier
 • Selectare Instrument
 • Performanță Breakthrough

Principiile de afaceri oferă participantului o înțelegere clară a calității termenului și a modului în care această idee interacționează cu conceptul de drept la valoare. Prin prelegeri dinamice, participantul va câștiga o apreciere profundă pentru utilizarea globală a măsurătorilor de performanță și a modului în care astfel de măsuri de succes pot fi efectiv în cascadă într-o organizație. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Definirea Calității
 • Propuneri de Valoare

Managementul proceselor oferă participantului o înțelegere clară a ceea ce este nevoie pentru a crea și susține procese de clasă mondială. Prin prelegeri dinamice, participantul va învăța cum să evalueze eficient performanța oricărui tip de proces, rolul vital al măsurării, cum să creeze linii de bază de performanță și cum să folosească astfel de repere pentru a evalua performanța afacerii. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Randament de Performanță
 • Procese Ascunse
 • Putere de Măsurare
 • Criterii de Performanță
 • Defect Opportunity

Tema Orientări privind instalarea va oferi participantului cunoștințele bazate pe experiență necesare pentru a înțelege mai bine natura și obiectivele fiecărui rol operațional vital care stă la baza unei implementări de succes Six Sigma. De interes, cerințele primare și așteptările de performanță ale fiecărui rol-cheie sunt discutate și ilustrate în detaliu. În plus, participantul va ajunge să înțeleagă elementele cruciale de planificare ale unei implementări Six Sigma și principalele etape care trebuie îndeplinite pentru a asigura o lansare cu succes. Subiectele care constituie acest modul sunt: must be met to ensure a successful roll-out. The topics that constitute this module are:

 • Rolul de Campion
 • Rolul Black Belt
 • Rolul Green Belt
 • Rolul White Belt
 • Proiecte de Aplicare

Focalizare valoare sau Value Focus va oferi fiecărui participant cunoștințele bazate pe aplicații și principiile bazate pe experiență care sunt necesare pentru a dezvolta o înțelegere semnificativă a modului sistematic în care este creată valoarea, pentru orice tip sau dimensiune a întreprinderii. Această platformă puternică de cunoștințe este încadrată de strategia de rezolvare a problemelor Six Sigma DMAIC testată în timp, dar își concentrează energia asupra modului de identificare, extindere și exploatare a oportunităților de a crea valoare, în beneficiul clientului și furnizorului în același timp. În plus, participantul va obține perspective vitale asupra modului în care o oportunitate de creare a valorii poate fi optimizată și, ulterior, valorificată pentru a produce schimbări cuantice în tot ceea ce face sau încearcă să facă o afacere, la orice nivel al întreprinderii. Subiectele care constituie acest modul sunt:der concurrently. Furthermore, the participant will gain vital insights into how a value creation opportunity can be optimized and subsequently leveraged to produce quantum change in everything a business does or seeks to do, at any level of the enterprise. The topics that constitute this module are:

 • Recunoașteți Nevoile
 • Definirea Oportunităților
 • Measure Conditions
 • Analiza Forțelor
 • Îmbunătățirea Setărilor
 • Control Variații
 • Standardizarea Factorilor
 • Integrate Lessons
 • Exemplu de Aplicație

Practicile Lean oferă participantului cunoștințele, metodele și instrumentele dovedite în timp asociate cu cele mai bune practici ale unei întreprinderi moderne lean. Mai exact, participantul va învăța să rezolve problemele operaționale în curs și va descoperi să îmbunătățească sau să eficientizeze în alt mod operațiunile zilnice. Desigur, acest obiectiv este realizat prin aplicarea principiilor de fabricație slabă, ar fi verificarea greșelilor, sistemele de tragere și practicile de îmbunătățire de bază ale podelei magazinului, doar pentru a menționa câteva.De interes, participantul va învăța să aplice astfel de instrumente la o gamă largă de aplicații comerciale și industriale. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Lean Thinking
 • Visual Factory
 • PokaYoke System
 • 6S System
 • 7W Approach
 • Kaizen
 • Value Stream Mapping
 • 6M Approach
 • A3
 • Prezentare Generală a Fluxului
 • Hiejunka
 • TPM
 • Jidoka
 • Lean Wrap – Up

Instrumentele de calitate va oferi participantului o serie de metode clasice de îmbunătățire a calității și instrumente de diagnosticare asociate în mod obișnuit cu inițiative precum Six Sigma, Lean Sigma, TQM, 8D și alte programe fine de îmbunătățire a proceselor. Mai exact, participantul va învăța să stabilească relații de bază cauză-efect, să rezolve problemele operaționale în curs de desfășurare și să descopere să îmbunătățească sau să îmbunătățească în alt mod operațiunile zilnice. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Clasificări Variabile
 • Cântare de Măsurare
 • Definirea Problemei
 • Brainstorming Concentrat
 • Procesul Mapping
 • Diagrama SIPOC
 • Forță – Analiza Câmpului
 • C&E Analysis
 • Eșantionarea Performanței
 • Foi de Verificare
 • Grafice Analitice
 • Grafice Pareto
 • Grafice Run
 • Grafice Multi – Vari
 • Grafice Correlation
 • Tabele de Frecvență
 • Histograme de Performanță
 • Probabilitate de Bază
 • Grafice Pre – Control
 • Grafice de Control
 • Integrarea Conceptelor

Coaching Sessions (40 hours)

The first phase aims to identifing the student’s goals from four different levels:

• Industrial level
• Company level
• Departmental level
• Personal Level

The second phase will aim at identifying the most impactful improvement projects that can be initiated. This will be done by looking at other successful implementations of similar projects and analyzing how feasible they can be replicated.

• Successful implementations
• Feasibility analysis
• Replicability techniques

The third and last phase of the coaching sessions will be dedicated to how effectively launch a Lean Six Sigma Project in a Healthcare facility.

• How to implement Lean Six Sigma
• Achieving critical mass
• Process Selection Process (PSP)
• Achieving Sustainability

Trusted by leaders

ro_RORO