Programul SSMI Lean Six Sigma - Green Belt


Cele mai populare antrenamente de gama medie

Prezentare Generală a Programului

Programul SSMI Lean Six Sigma - Green Belt

Green Belt este trainingul perfect pentru orice profesionist de nivel mediu, interesat de un curs inteligent și complet al teoriei și practicii Lean Six Sigma. În calitate de fondatori ai Six Sigma, am instruit mii de persoane și sute de companii, ajutându-le să atingă performanțe deosebite, fie prin reducerea costurilor, îmbunătățirea timpilor de livrare, eliminarea erorilor și nu în ultimul rând, prin creșterea satisfacției clienților. Având peste 30 de ani de aplicare cu succes a acestei metodologii de îmbunătățire a proceselor, SSMI Lean Six Sigma - Green Belt este cea mai bună alegere pe care o puteți face. Obținerea certificatului de la SSMI este o garanție că ați dobandit cele mai bune cunoștințe și abilități, ca specialist în metodologia Six Sigma.

80 de ore

Complet online

2,400 + VAT

Începeți instruirea cu fondatorii Six Sigma

Programul SSMI Lean Six Sigma - Green Belt

certification

Certificare Internațională

Auto-Ritm
Training

Unu la unu
Sesiuni de Coaching

Instrumente &
Resurse

Cui se adresează programul

Lean Six Sigma Green Belt: Acest Program de studiu este conceput pentru persoane, angajați și manageri care doresc să evolueze profesional pe verticală sau orizontală, în domeniile lor de expertiză. Candidatului ideal îi place să lucreze în echipa, cu proiecte, să analizeze date și să rezolve probleme. Cunoștințele de bază de aritmetică și calculator sunt esențiale. În acest context, cunoștinte elementare de Excel sunt recomandate, dar nu esențiale. De asemenea, cunoștintele elementare de algebră sunt un avantaj, dar nu este obligatoriu. În general, cei care au absolvit un învătământ superior cu licență, vor avea abilitățile necesare pentru a parcurge cu success cerintele acestui Program.

Obiectivele Programului

Să practice metodologia Six Sigma DMAIC și setul aferent de instrumente analitice

Aplicați cunoștințele și abilitățile Lean Six Sigma în sprijinul obiectivelor, obiectivelor și sarcinilor echipei de lucru

Implementarea metodologiei și instrumentelor DMAIC pentru realizarea proiectelor la nivel de Green Belt.

Utilizați principiile și practicile Lean Six Sigma pentru a încadra și rezolva mai bine problemele zilnice.

Parcurs de Certificare

Programul SSMI Lean Six Sigma - Green Belt

Step 1
Instruire Online

Step 2
Examen Online

Step 3
Proiect Digital

certification

International
Certificare

Moduli de Program

Programul SSMI Lean Six Sigma - Green Belt

Viziune Breakthrough oferă participantului o imagine de ansamblu generală a conceptelor esențiale care stau la baza practicii Six Sigma. Prin prelegeri dinamice, participantul va înțelege mai bine natura, scopul și factorii determinanți ai Six Sigmei, precum și aspirațiile de bază care formează fundația sa. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Prezentare Generală a Conținutului
 • Nevoia de Conducere
 • Orientare Către Client
 • Convingeri de bază
 • Raționament Determinist
 • Principiul Efectului de Levier
 • Selectare Instrument
 • Performanță Breakthrough

Principiile de afaceri oferă participantului o înțelegere clară a calității termenului și a modului în care această idee interacționează cu conceptul de drept la valoare. Prin prelegeri dinamice, participantul va câștiga o apreciere profundă pentru utilizarea globală a măsurătorilor de performanță și a modului în care astfel de măsuri de succes pot fi efectiv în cascadă într-o organizație. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Definirea Calității
 • Fundamentarea Economiei

Managementul proceselor oferă participantului o înțelegere clară a ceea ce este nevoie pentru a crea și susține procese de clasă mondială. Prin prelegeri dinamice, participantul va învăța cum să evalueze eficient performanța oricărui tip de proces, rolul vital al măsurării, cum să creeze linii de bază de performanță și cum să folosească astfel de repere pentru a evalua performanța afacerii. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Randament de Performanță
 • Procese Ascunse
 • Putere de Măsurare
 • Stabilirea Liniilor de Bază
 • Criterii de Performanță
 • Defect Opportunity
 • Modele de Proces
 • Capacitate de Proces
 • Complexitate Design

Tema Orientări privind instalarea va oferi participantului cunoștințele bazate pe experiență necesare pentru a înțelege mai bine natura și obiectivele fiecărui rol operațional vital care stă la baza unei implementări de succes Six Sigma. De interes, cerințele primare și așteptările de performanță ale fiecărui rol-cheie sunt discutate și ilustrate în detaliu. În plus, participantul va ajunge să înțeleagă elementele cruciale de planificare ale unei implementări Six Sigma și principalele etape care trebuie îndeplinite pentru a asigura o lansare cu succes. Subiectele care constituie acest modul sunt: must be met to ensure a successful roll-out. The topics that constitute this module are:

 • Rolul de Campion
 • Rolul Black Belt
 • Rolul Green Belt
 • Rolul White Belt
 • Proiecte de Aplicare

Proiectele de Aplicații va oferi participantului cunoștințele bazate pe experiență și perspectivele de leadership necesare pentru a culege numeroasele beneficii asociate cu un proiect de aplicație Six Sigma. Mai exact, participantul va învăța să selecteze, să definească, să planifice, să inițieze, să execute, să valideze, să raporteze și să închidă un proiect orientat spre rezultate, care este conceput pentru a produce beneficii financiare tangibile. De interes, acest subiect se va concentra pe forțele de conducere și de restricție care guvernează viteza de execuție și calitatea rezultată a unui proiect de aplicare a Black Belt, Green Belt , Yellow Belt sau White Belt. Subiectele care constituie acest modul sunt:e speed of execution and the resultant quality of a Black Belt, Green Belt, Yellow Belt, or White Belt application project. The topics that constitute this module are:

 • Descrierea Proiectului
 • Prezentare Generală a Proiectului
 • Ghidul Proiectului
 • Domeniul de Aplicare al Proiectului
 • Proiectul Leadership
 • Proiectul Teams
 • Proiectul Financials
 • Proiectul Management
 • Proiectul Payback
 • Proiectul Milestones
 • Proiectul Charters

Focalizare valoare sau Value Focus va oferi fiecărui participant cunoștințele bazate pe aplicații și principiile bazate pe experiență care sunt necesare pentru a dezvolta o înțelegere semnificativă a modului sistematic în care este creată valoarea, pentru orice tip sau dimensiune a întreprinderii. Această platformă puternică de cunoștințe este încadrată de strategia de rezolvare a problemelor Six Sigma DMAIC testată în timp, dar își concentrează energia asupra modului de identificare, extindere și exploatare a oportunităților de a crea valoare, în beneficiul clientului și furnizorului în același timp. În plus, participantul va obține perspective vitale asupra modului în care o oportunitate de creare a valorii poate fi optimizată și, ulterior, valorificată pentru a produce schimbări cuantice în tot ceea ce face sau încearcă să facă o afacere, la orice nivel al întreprinderii. Subiectele care constituie acest modul sunt:der concurrently. Furthermore, the participant will gain vital insights into how a value creation opportunity can be optimized and subsequently leveraged to produce quantum change in everything a business does or seeks to do, at any level of the enterprise. The topics that constitute this module are:

 • Recunoașteți Nevoile
 • Definirea Oportunităților
 • Measure Conditions
 • Analiza Forțelor
 • Îmbunătățirea Setărilor
 • Control Variații
 • Standardizarea Factorilor
 • Integrate Lessons
 • Exemplu de Aplicație

Practicile Lean oferă participantului cunoștințele, metodele și instrumentele dovedite în timp asociate cu cele mai bune practici ale unei întreprinderi moderne lean. Mai exact, participantul va învăța să rezolve problemele operaționale în curs și va descoperi să îmbunătățească sau să eficientizeze în alt mod operațiunile zilnice. Desigur, acest obiectiv este realizat prin aplicarea principiilor de fabricație slabă, ar fi verificarea greșelilor, sistemele de tragere și practicile de îmbunătățire de bază ale podelei magazinului, doar pentru a menționa câteva.De interes, participantul va învăța să aplice astfel de instrumente la o gamă largă de aplicații comerciale și industriale. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Lean Thinking
 • PokaYoke System
 • 6S System
 • 7W Approach
 • Kaizen
 • Value Stream Mapping
 • 6M Approach
 • A3
 • Prezentare Generală a Fluxului
 • Hiejunka
 • TPM
 • Jidoka
 • Lean Wrap – Up

Instrumentele de calitate va oferi participantului o serie de metode clasice de îmbunătățire a calității și instrumente de diagnosticare asociate în mod obișnuit cu inițiative precum Six Sigma, Lean Sigma, TQM, 8D și alte programe fine de îmbunătățire a proceselor. Mai exact, participantul va învăța să stabilească relații de bază cauză-efect, să rezolve problemele operaționale în curs de desfășurare și să descopere să îmbunătățească sau să îmbunătățească în alt mod operațiunile zilnice. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Clasificări Variabile
 • Cântare de Măsurare
 • Definirea Problemei
 • Brainstorming Concentrat
 • Procesul Mapping
 • Diagrama SIPOC
 • Forță – Analiza Câmpului
 • Matrix Analysis
 • C&E Analysis
 • Analiza Modului de Defectare
 • Eșantionarea Performanței
 • Foi de Verificare
 • Grafice Analitice
 • Grafice Pareto
 • Grafice Run
 • Grafice Multi – Vari
 • Grafice Correlation
 • Tabele de Frecvență
 • Histograme de Performanță
 • Probabilitate de Bază
 • Grafice Pre – Control
 • Grafice de Control
 • Score Cards
 • Modele de Căutare
 • Integrarea Conceptelor

Statistici de bază va oferi participantului cunoștințele și abilitățile necesare pentru a caracteriza statistic aproape orice set sau matrice de date. Acest subiect reprezintă primul pas în lumea statisticilor aplicate și, prin urmare, principiile și practicile care stau la baza acestora sunt vitale pentru realizarea unui nivel mai ridicat de putere analitică. Elevii vor organiza un set de date pentru analiza statistică ulterioară utilizând statistici descriptive și vor potrivi aceste date cu o distribuție comună,ar fi curba normală. În plus, candidații vor învăța să definească valoarea centrală a distribuției de date respective, să caracterizeze variabilitatea inerentă asociată cu distribuția respectivă și să estimeze probabilitatea oricărei valori sau puncte de interes date. Participanții vor fi învățați apoi să raporteze statisticile aferente și constatările descriptive într-o manieră simplă și inteligibilă. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Variabile de Performanță
 • Notație statistică
 • Variație de Performanță
 • Distribuție Normală
 • Distribution Analysis
 • Indici de Locație
 • Dispersion Indices
 • Deviația Libertății
 • Transformare Standard
 • Probabilitate - Standard Z
 • Limită Centrală
 • Eroare Standard
 • Distribuția Studenților
 • Probabilite – Standard T
 • Simulare Statistică

Capacitate continuă va oferi participantului cunoștințele și abilitățile legate de o gamă largă de măsurători continue ale capacității de proces. Mai exact, participantul va învăța să calculeze, să interpreteze, să interrelate și să raporteze principalii indici ai capacității care se bazează pe date continue, ar fi Cp, Cpk, Z.st, Z.lt, doar pentru a menționa câțiva. De interes, participantul va învăța, de asemenea, să creeze subgrupuri raționale, astfel încât să constrângă sau să limiteze în alt mod influența evenimentelornon-aleatorii în cursul eșantionării. Acesta este un element important, deoarece astfel de evenimente ar putea părtini estimarea pe termen scurt a capacității procesului, oferind astfel un indicator înșelător al capacității. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Specificații de Performanță
 • Cp Index
 • Cpk Index
 • Pp Index
 • Ppk Index

Discrete Capability va oferi participantului cunoștințele și abilitățile asociate cu o gamă largă de măsurători ale capacității de proces pentru date discrete. Mai exact, participantul va învăța să calculeze, să interpreteze, să interrelate și să raporteze principalii indici ai capacității care se bazează pe date discrete, ar fi randamentul debitului rulat (Y.rt), defectele-per-milion-oportunități (DPMO) și defectele-pe-unitate (DPU). Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Valori Defecte
 • Oportunități de Defecte
 • Distribuție Binomială
 • Distribuție Poisson
 • Throughput Yield
 • Rolled Yield

Acest subiect de testare a ipotezelor va oferi participantului cunoștințele și abilitățile necesare pentru a traduce problemele practice în întrebări statistice care sunt potrivite pentru investigarea analitică. Desigur, capacitatea de a formula întrebări statistice este esențială pentru integrarea și investigarea valabilă a datelor care rezultă din eșantionarea aleatorie. Ori de câte ori se utilizează un eșantion reprezentativ pentru a trage o concluzie cu privire la populația corespunzătoare, trebuie stabilite : și testate anumite ipoteze statistice. Desigur, astfel de întrebări analitice sunt denumite ipoteze statistice. Prin urmare, acest subiect reprezintă primul pas în lumea statisticilor de eșantionare, numite și statistici inferențiale. Subiectele care constituie acest modul sunt

 • Deducții Statistice
 • Întrebări Statistice
 • Probleme Statistice
 • Ipoteze Nule
 • Ipoteze Alternative
 • Semnificație Statistică
 • Risc Alpha

Intervalele de încredere oferă participantului cunoștințele și abilitățile necesare pentru a calcula intervalele de încredere statistică pentru diferite măsuri de tendință centrală și variabilitate (cu grade cunoscute de risc și încredere). Mai exact, participantul va învăța să calculeze, să interpreteze și să raporteze intervalele de încredere statistică pentru aproape orice aplicație care implică utilizarea de date continue sau discrete, ar fi intervalele de încredere care ar întruchipa adevărata medie și variație a unei caracteristici continue de performanță a produsului sau intervalele de încredere în jurul unei rate de defect date. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Mean Distribuție
 • Mean Interval
 • Distribuția Varianței
 • Varianța Interval
 • Distribuția Proporțiilor
 • Interval Proporție

Acest subiect oferă participantului cunoștințele și abilitățile necesare pentru a implementa și a beneficia în mod eficient de utilizarea diagramelor statistice de control al proceselor sau a diagramelor CPS, așa sunt denumite în mod obișnuit. Mai exact, participantul va învăța să identifice, să planifice, să construiască, să implementeze și să interpreteze diagramele RCP pentru caracteristici de performanță continue și discrete. Desigur, astfel de diagrame sunt legate de produse industriale și comerciale, servicii și tranzacții. Participantulva învăța logica statistică care stă la baza RCP-ului în ceea ce privește modul în care funcționează o diagramă de control și modul în care aceasta poate fi utilizată pentru a centreze mai bine un proces și pentru a limita lățimea de bandă globală a funcționării sale (reducerea răspândirii). Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Control Statistic
 • Control Logic
 • Control Limits
 • Selectare Diagramă
 • Interpretarea Diagramei
 • Diagramă Variabila
 • Diagramă Atribute
 • Diagramă Persoane Fizice
 • Diagramă Proporție
 • Diagramă Defecte

Parametric Methods va oferi participantului cunoștințele și abilitățile necesare pentru a utiliza instrumente și metode parametrice. Metodele parametrice reprezintă o clasă de instrumente statistice care sunt proceduri matematice pentru testarea ipotezelor statistice, adesea legate de medie și varianță. De interes, această clasă specială de statistici presupune că distribuțiile subiacente ale variabilelor evaluate aparțin unei familii cunoscute de distribuții de probabilitate. Un exemplu este o procedură statisticănumită Analiza varianței sau pur și simplu ANOVA. Utilizarea acestei metode statistice presupune că distribuțiile subiacente sunt distribuite în mod normal și că variațiile distribuțiilor comparate sunt similare. Tehnicile parametrice sunt instrumente foarte puternice, deoarece sunt destul de robuste pentru încălcări ale ipotezelor de bază. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Diferențe Medii
 • Diferențe de Variație

Chi-Square Methods va oferi participantului cunoștințele și abilitățile necesare pentru a utiliza mai multe forme cheie ale statisticii chi-square. De interes, testul chi-pătrat este orice test de ipoteză statistică în care statistica testului are o distribuție chi-pătrat, având în vedere că ipoteza nulă este adevărată. Această statistică de testare este adesea utilizată pentru a determina distribuția subiacentă a unei variabile de performanță a produsului sau a serviciului sau pentru a estima gradul de asociere dintre o variabilă categoricăși alta. Este, de asemenea, o statistică fundamentală atunci când se efectuează investigații și cercetări bazate pe sondaje, ar fi analizele privind satisfacția clienților. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Definiție Statistică
 • Montare Model
 • Testarea Independenței
 • Coeficienți de Contingență
 • Corecție Yates
 • Proporții de Testare

Metodele sondajului vor oferi participantului cunoștințele și abilitățile necesare pentru a proiecta și implementa în mod eficient și eficient sondaje cantitative, precum și modul de analiză a datelor rezultate, de a trage concluzii și de a raporta constatările. Mai exact, metodele de anchetă statistică sunt utilizate pentru a colecta informații numerice despre opiniile oamenilor sau pentru a asambla în alt mod anumite informații factuale (sub formă cantitativă). Dar, indiferent de intenție, toate sondajele implică administrarea de întrebări persoanelor fizice. Exemple în acest sens se văd în mod clar în sondajele privind satisfacția clienților, în studiile privind moralul angajaților și așa mai departe. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Cercetare de Design
 • Surse de Informare
 • Chestionar de Constructii
 • Formularea întrebărilor
 • Calitatea întrebărilor
 • Planuri de eșantionare
 • Analiza datelor

Metode NON-parametrice va oferi participantului cunoștințele și abilitățile necesare pentru a utiliza instrumente și metode neparametrice pentru a analiza și raporta datele non-normale. De interes, această ramură a statisticii matematice se referă la modele statistice și teste care nu depind de tipul sau natura distribuției subiacente. Modelele neparametrice diferă de modelele parametrice prin faptul că modelul nu este specificat înainte de fapt, ci este determinat din date.Modelele neparametrice sunt, de asemenea, numite statistici fără distribuție. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Concepte Neparametrice
 • Test Median
 • Runs Test
 • Alte Teste

Tema proiectului de formare se concentrează în întregime pe o problemă de caz simulată extinsă care imită pe deplin mediul de aplicare al unui proiect Six Sigma. Prin acest subiect, participantului i se oferă o mare oportunitate de a-și aplica cunoștințele de îmbunătățire a procesului și abilitățile de rezolvare a problemelor într-un mod hands-on. Exprimat diferit, acest curs se bazează pe o situație reală de rezolvare a problemelor care poate fi rezolvată numai prin aplicarea progresivă a metodelorși instrumentelor comune de îmbunătățire a proceselor. Desigur, acest tip de instruire hands-on este destinat să se întindă fiecare participant, indiferent de formarea lor anterioară. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Recunoaștere Fază
 • Analiza Riscurilor
 • Introducere Proiect
 • Definirea Fazei
 • Măsurare Phase
 • Analiza Fazei
 • Îmbunătățirea Fazei
 • Faza de Control
 • Analiza Sondajului
ro_RORO