Lean Six Sigma Yellow Belt


Comprehensive overview of the greatest improvement methodologies

Lean Six Sigma Yellow Belt Prezentarea generală a programului

Programul SSMI Lean Six Sigma - Yellow Belt este instruirea perfecta pentru orice profesionist interesat de introducerea detaliată a teoriei si practicii Lean și Six Sigma. În calitate de fondatori ai Six Sigma, am instruit mii de persoane și sute de companii, ajutându-le să atingă performanțe deosebite, fie prin reducerea costurilor, îmbunătățirea timpilor de livrare, eliminarea erorilor și nu în ultimul rând, prin creșterea satisfacției clienților. Având peste 30 de ani de aplicare cu succes a acestei metodologii de îmbunătățire a proceselor, SSMI Lean Six Sigma - Yellow Belt este cea mai bună alegere pe care o puteți face. Obținerea certificatului de la SSMI este o garanție că ați dobandit cele mai bune cunoștințe și abilități, ca specialist în metodologia Six Sigma.

40 hours

Complet online

1,500 + VAT

Începeți instruirea cu fondatorii Six Sigma

certification

Certificare Internațională

Auto-Ritm
Training

Unu la unu
Sesiuni de Coaching

Instrumente &
Resurse

Cui se adresează programul

Lean Six Sigma Yellow Belt: Acest Program de studiu este conceput pentru persoane, angajați și manageri care doresc să evolueze profesional pe verticală sau orizontală, în domeniile lor de expertiză. Candidatului ideal îi place să lucreze în echipa, cu proiecte, să analizeze date și să rezolve probleme. Cunoștințele de bază de aritmetică și calculator sunt esențiale. În acest context, cunoștinte elementare de Excel sunt recomandate, dar nu esențiale. De asemenea, cunoștintele elementare de algebră sunt un avantaj, dar nu este obligatoriu. În general, cei care au absolvit un învătământ superior cu licență, vor avea abilitățile necesare pentru a parcurge cu success cerintele acestui Program.

Obiectivele Programului

Familiarize with the Six Sigma DMAIC methodology and the related set of analytical tools

Aplicați cunoștințele și abilitățile Lean Six Sigma în sprijinul obiectivelor, obiectivelor și sarcinilor echipei de lucru

Implement the DMAIC methodology and tools to facilitate the execution of improvement projects.

Utilizați principiile și practicile Lean Six Sigma pentru a încadra și rezolva mai bine problemele zilnice.

Parcurs de Certificare

Step 1
Instruire Online

Step 2
Examen Online

certification

International
Certificare

Moduli de Program

Viziune Breakthrough oferă participantului o imagine de ansamblu generală a conceptelor esențiale care stau la baza practicii Six Sigma. Prin prelegeri dinamice, participantul va înțelege mai bine natura, scopul și factorii determinanți ai Six Sigmei, precum și aspirațiile de bază care formează fundația sa. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Prezentare Generală a Conținutului
 • Nevoia de Conducere
 • Orientare Către Client
 • Convingeri de bază
 • Raționament Determinist
 • Principiul Efectului de Levier
 • Selectare Instrument
 • Performanță Breakthrough

Principiile de afaceri oferă participantului o înțelegere clară a calității termenului și a modului în care această idee interacționează cu conceptul de drept la valoare. Prin prelegeri dinamice, participantul va câștiga o apreciere profundă pentru utilizarea globală a măsurătorilor de performanță și a modului în care astfel de măsuri de succes pot fi efectiv în cascadă într-o organizație. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Definirea Calității
 • Propuneri de Valoare
 • Fundamentarea Economiei

Managementul proceselor oferă participantului o înțelegere clară a ceea ce este nevoie pentru a crea și susține procese de clasă mondială. Prin prelegeri dinamice, participantul va învăța cum să evalueze eficient performanța oricărui tip de proces, rolul vital al măsurării, cum să creeze linii de bază de performanță și cum să folosească astfel de repere pentru a evalua performanța afacerii. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Randament de Performanță
 • Procese Ascunse
 • Putere de Măsurare
 • Stabilirea Liniilor de Bază
 • Criterii de Performanță
 • Defect Opportunity
 • Modele de Proces
 • Capacitate de Proces
 • Complexitate Design

Tema Orientări privind instalarea va oferi participantului cunoștințele bazate pe experiență necesare pentru a înțelege mai bine natura și obiectivele fiecărui rol operațional vital care stă la baza unei implementări de succes Six Sigma. De interes, cerințele primare și așteptările de performanță ale fiecărui rol-cheie sunt discutate și ilustrate în detaliu. În plus, participantul va ajunge să înțeleagă elementele cruciale de planificare ale unei implementări Six Sigma și principalele etape care trebuie îndeplinite pentru a asigura o lansare cu succes. Subiectele care constituie acest modul sunt: must be met to ensure a successful roll-out. The topics that constitute this module are:

 • Rolul de Campion
 • Rolul Black Belt
 • Rolul Green Belt
 • Rolul White Belt
 • Proiecte de Aplicare

Proiectele de Aplicații va oferi participantului cunoștințele bazate pe experiență și perspectivele de leadership necesare pentru a culege numeroasele beneficii asociate cu un proiect de aplicație Six Sigma. Mai exact, participantul va învăța să selecteze, să definească, să planifice, să inițieze, să execute, să valideze, să raporteze și să închidă un proiect orientat spre rezultate, care este conceput pentru a produce beneficii financiare tangibile. De interes, acest subiect se va concentra pe forțele de conducere și de restricție care guvernează viteza de execuție și calitatea rezultată a unui proiect de aplicare a Black Belt, Green Belt , Yellow Belt sau White Belt. Subiectele care constituie acest modul sunt:e speed of execution and the resultant quality of a Black Belt, Green Belt, Yellow Belt, or White Belt application project. The topics that constitute this module are:

 • Descrierea Proiectului
 • Proiectul Leadership
 • Proiectul Payback

Focalizare valoare sau Value Focus va oferi fiecărui participant cunoștințele bazate pe aplicații și principiile bazate pe experiență care sunt necesare pentru a dezvolta o înțelegere semnificativă a modului sistematic în care este creată valoarea, pentru orice tip sau dimensiune a întreprinderii. Această platformă puternică de cunoștințe este încadrată de strategia de rezolvare a problemelor Six Sigma DMAIC testată în timp, dar își concentrează energia asupra modului de identificare, extindere și exploatare a oportunităților de a crea valoare, în beneficiul clientului și furnizorului în același timp. În plus, participantul va obține perspective vitale asupra modului în care o oportunitate de creare a valorii poate fi optimizată și, ulterior, valorificată pentru a produce schimbări cuantice în tot ceea ce face sau încearcă să facă o afacere, la orice nivel al întreprinderii. Subiectele care constituie acest modul sunt:der concurrently. Furthermore, the participant will gain vital insights into how a value creation opportunity can be optimized and subsequently leveraged to produce quantum change in everything a business does or seeks to do, at any level of the enterprise. The topics that constitute this module are:

 • Recunoașteți Nevoile
 • Definirea Oportunităților
 • Measure Conditions
 • Analiza Forțelor
 • Îmbunătățirea Setărilor
 • Control Variații
 • Standardizarea Factorilor
 • Integrate Lessons
 • Exemplu de Aplicație

Practicile Lean oferă participantului cunoștințele, metodele și instrumentele dovedite în timp asociate cu cele mai bune practici ale unei întreprinderi moderne lean. Mai exact, participantul va învăța să rezolve problemele operaționale în curs și va descoperi să îmbunătățească sau să eficientizeze în alt mod operațiunile zilnice. Desigur, acest obiectiv este realizat prin aplicarea principiilor de fabricație slabă, ar fi verificarea greșelilor, sistemele de tragere și practicile de îmbunătățire de bază ale podelei magazinului, doar pentru a menționa câteva.De interes, participantul va învăța să aplice astfel de instrumente la o gamă largă de aplicații comerciale și industriale. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Lean Thinking
 • Visual Factory
 • Kanban System
 • 6S System
 • 7W Approach
 • Kaizen
 • Value Stream Mapping
 • 6M Approach
 • A3
 • Prezentare Generală a Fluxului
 • Hiejunka
 • TPM
 • Jidoka
 • Lean Wrap – Up

Instrumentele de calitate va oferi participantului o serie de metode clasice de îmbunătățire a calității și instrumente de diagnosticare asociate în mod obișnuit cu inițiative precum Six Sigma, Lean Sigma, TQM, 8D și alte programe fine de îmbunătățire a proceselor. Mai exact, participantul va învăța să stabilească relații de bază cauză-efect, să rezolve problemele operaționale în curs de desfășurare și să descopere să îmbunătățească sau să îmbunătățească în alt mod operațiunile zilnice. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Clasificări Variabile
 • Cântare de Măsurare
 • Definirea Problemei
 • Brainstorming Concentrat
 • Procesul Mapping
 • Diagrama SIPOC
 • Forță – Analiza Câmpului
 • C&E Analysis
 • Analiza Modului de Defectare
 • Eșantionarea Performanței
 • Foi de Verificare
 • Grafice Analitice
 • Grafice Pareto
 • Grafice Run
 • Grafice Multi – Vari
 • Grafice Correlation
 • Tabele de Frecvență
 • Histograme de Performanță
 • Probabilitate de Bază
 • Grafice Pre – Control
 • Grafice de Control
 • Integrarea Conceptelor

Statistici de bază va oferi participantului cunoștințele și abilitățile necesare pentru a caracteriza statistic aproape orice set sau matrice de date. Acest subiect reprezintă primul pas în lumea statisticilor aplicate și, prin urmare, principiile și practicile care stau la baza acestora sunt vitale pentru realizarea unui nivel mai ridicat de putere analitică. Elevii vor organiza un set de date pentru analiza statistică ulterioară utilizând statistici descriptive și vor potrivi aceste date cu o distribuție comună,ar fi curba normală. În plus, candidații vor învăța să definească valoarea centrală a distribuției de date respective, să caracterizeze variabilitatea inerentă asociată cu distribuția respectivă și să estimeze probabilitatea oricărei valori sau puncte de interes date. Participanții vor fi învățați apoi să raporteze statisticile aferente și constatările descriptive într-o manieră simplă și inteligibilă. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Variabile de Performanță
 • Notație statistică
 • Variație de Performanță
 • Distribuție Normală
 • Indici de Locație
 • Dispersion Indices

Capacitate continuă va oferi participantului cunoștințele și abilitățile legate de o gamă largă de măsurători continue ale capacității de proces. Mai exact, participantul va învăța să calculeze, să interpreteze, să interrelate și să raporteze principalii indici ai capacității care se bazează pe date continue, ar fi Cp, Cpk, Z.st, Z.lt, doar pentru a menționa câțiva. De interes, participantul va învăța, de asemenea, să creeze subgrupuri raționale, astfel încât să constrângă sau să limiteze în alt mod influența evenimentelornon-aleatorii în cursul eșantionării. Acesta este un element important, deoarece astfel de evenimente ar putea părtini estimarea pe termen scurt a capacității procesului, oferind astfel un indicator înșelător al capacității. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Specificații de Performanță
 • Cp Index
 • Cpk Index

Discrete Capability va oferi participantului cunoștințele și abilitățile asociate cu o gamă largă de măsurători ale capacității de proces pentru date discrete. Mai exact, participantul va învăța să calculeze, să interpreteze, să interrelate și să raporteze principalii indici ai capacității care se bazează pe date discrete, ar fi randamentul debitului rulat (Y.rt), defectele-per-milion-oportunități (DPMO) și defectele-pe-unitate (DPU). Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Valori Defecte
 • Oportunități de Defecte

Acest subiect oferă participantului cunoștințele și abilitățile necesare pentru a implementa și a beneficia în mod eficient de utilizarea diagramelor statistice de control al proceselor sau a diagramelor CPS, așa sunt denumite în mod obișnuit. Mai exact, participantul va învăța să identifice, să planifice, să construiască, să implementeze și să interpreteze diagramele RCP pentru caracteristici de performanță continue și discrete. Desigur, astfel de diagrame sunt legate de produse industriale și comerciale, servicii și tranzacții. Participantulva învăța logica statistică care stă la baza RCP-ului în ceea ce privește modul în care funcționează o diagramă de control și modul în care aceasta poate fi utilizată pentru a centreze mai bine un proces și pentru a limita lățimea de bandă globală a funcționării sale (reducerea răspândirii). Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Control Statistic
ro_RORO