Lean Six Sigma White Belt


The first step in the world of Lean Six Sigma

Lean Six Sigma White Belt Program Overview

SSMI Lean Six Sigma White Belt este cea mai rapidă modalitate de a cunoaște dezvoltarea metodologiilor Lean și Six Sigma precum si cunoasterea principalelor instrumente implimentate in aceste instruiri. În calitate de fondatori ai Six Sigma, am instruit mii de persoane și sute de companii, ajutându-le să atingă performanțe deosebite, fie prin reducerea costurilor, îmbunătățirea timpilor de livrare, eliminarea erorilor și nu în ultimul rând, prin creșterea satisfacției clienților. Având peste 30 de ani de aplicare cu succes a acestei metodologii de îmbunătățire a proceselor, SSMI Lean Six Sigma - Yellow Belt este cea mai bună alegere pe care o puteți face. Obținerea certificatului de la SSMI este o garanție că ați dobandit cele mai bune cunoștințe și abilități, ca specialist în metodologia Six Sigma.

24 hours

Complet online

900 + VAT

Începeți instruirea cu fondatorii Six Sigma

certification

Certificare Internațională

Auto-Ritm
Training

Unu la unu
Sesiuni de Coaching

Instrumente &
Resurse

Cui se adresează programul

Acest Program de studiu este conceput pentru persoane, angajați și manageri care doresc să evolueze profesional pe verticală sau orizontală, în domeniile lor de expertiză. Candidatului ideal îi place să lucreze în echipa, cu proiecte, să analizeze date și să rezolve probleme. Cunoștințele de bază de aritmetică și calculator sunt esențiale. În acest context, cunoștinte elementare de Excel sunt recomandate, dar nu esențiale. De asemenea, cunoștintele elementare de algebră sunt un avantaj, dar nu este obligatoriu. În general, cei care au absolvit un învătământ superior cu licență, vor avea abilitățile necesare pentru a parcurge cu success cerintele acestui Program.

Obiectivele Programului

Să practice metodologia Six Sigma DMAIC și setul aferent de instrumente analitice

Aplicați cunoștințele și abilitățile Lean Six Sigma în sprijinul obiectivelor, obiectivelor și sarcinilor echipei de lucru

Implement the DMAIC methodology and tools to accomplish White Belt level projects

Utilizați principiile și practicile Lean Six Sigma pentru a încadra și rezolva mai bine problemele zilnice.

Parcurs de Certificare

Step 1
Instruire Online

Step 2
Examen Online

certification

International
Certificare

Lean Six Sigma White Belt
Moduli de Program

Viziune Breakthrough oferă participantului o imagine de ansamblu generală a conceptelor esențiale care stau la baza practicii Six Sigma. Prin prelegeri dinamice, participantul va înțelege mai bine natura, scopul și factorii determinanți ai Six Sigmei, precum și aspirațiile de bază care formează fundația sa. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Prezentare Generală a Conținutului
 • Nevoia de Conducere
 • Orientare Către Client
 • Convingeri de bază
 • Raționament Determinist
 • Principiul Efectului de Levier
 • Selectare Instrument
 • Performanță Breakthrough

Principiile de afaceri oferă participantului o înțelegere clară a calității termenului și a modului în care această idee interacționează cu conceptul de drept la valoare. Prin prelegeri dinamice, participantul va câștiga o apreciere profundă pentru utilizarea globală a măsurătorilor de performanță și a modului în care astfel de măsuri de succes pot fi efectiv în cascadă într-o organizație. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Definirea Calității
 • Propuneri de Valoare

Managementul proceselor oferă participantului o înțelegere clară a ceea ce este nevoie pentru a crea și susține procese de clasă mondială. Prin prelegeri dinamice, participantul va învăța cum să evalueze eficient performanța oricărui tip de proces, rolul vital al măsurării, cum să creeze linii de bază de performanță și cum să folosească astfel de repere pentru a evalua performanța afacerii. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Randament de Performanță
 • Procese Ascunse
 • Putere de Măsurare
 • Criterii de Performanță
 • Defect Opportunity

Tema Orientări privind instalarea va oferi participantului cunoștințele bazate pe experiență necesare pentru a înțelege mai bine natura și obiectivele fiecărui rol operațional vital care stă la baza unei implementări de succes Six Sigma. De interes, cerințele primare și așteptările de performanță ale fiecărui rol-cheie sunt discutate și ilustrate în detaliu. În plus, participantul va ajunge să înțeleagă elementele cruciale de planificare ale unei implementări Six Sigma și principalele etape care trebuie îndeplinite pentru a asigura o lansare cu succes. Subiectele care constituie acest modul sunt: must be met to ensure a successful roll-out. The topics that constitute this module are:

 • Rolul de Campion
 • Rolul Black Belt
 • Rolul Green Belt
 • Rolul White Belt
 • Proiecte de Aplicare

Focalizare valoare sau Value Focus va oferi fiecărui participant cunoștințele bazate pe aplicații și principiile bazate pe experiență care sunt necesare pentru a dezvolta o înțelegere semnificativă a modului sistematic în care este creată valoarea, pentru orice tip sau dimensiune a întreprinderii. Această platformă puternică de cunoștințe este încadrată de strategia de rezolvare a problemelor Six Sigma DMAIC testată în timp, dar își concentrează energia asupra modului de identificare, extindere și exploatare a oportunităților de a crea valoare, în beneficiul clientului și furnizorului în același timp. În plus, participantul va obține perspective vitale asupra modului în care o oportunitate de creare a valorii poate fi optimizată și, ulterior, valorificată pentru a produce schimbări cuantice în tot ceea ce face sau încearcă să facă o afacere, la orice nivel al întreprinderii. Subiectele care constituie acest modul sunt:der concurrently. Furthermore, the participant will gain vital insights into how a value creation opportunity can be optimized and subsequently leveraged to produce quantum change in everything a business does or seeks to do, at any level of the enterprise. The topics that constitute this module are:

 • Recunoașteți Nevoile
 • Definirea Oportunităților
 • Measure Conditions
 • Analiza Forțelor
 • Îmbunătățirea Setărilor
 • Control Variații
 • Standardizarea Factorilor
 • Integrate Lessons
 • Exemplu de Aplicație

Practicile Lean oferă participantului cunoștințele, metodele și instrumentele dovedite în timp asociate cu cele mai bune practici ale unei întreprinderi moderne lean. Mai exact, participantul va învăța să rezolve problemele operaționale în curs și va descoperi să îmbunătățească sau să eficientizeze în alt mod operațiunile zilnice. Desigur, acest obiectiv este realizat prin aplicarea principiilor de fabricație slabă, ar fi verificarea greșelilor, sistemele de tragere și practicile de îmbunătățire de bază ale podelei magazinului, doar pentru a menționa câteva.De interes, participantul va învăța să aplice astfel de instrumente la o gamă largă de aplicații comerciale și industriale. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Lean Thinking
 • Visual Factory
 • PokaYoke System
 • 6S System
 • 7W Approach
 • Kaizen
 • Value Stream Mapping
 • 6M Approach
 • A3
 • Prezentare Generală a Fluxului
 • Hiejunka
 • TPM
 • Jidoka
 • Lean Wrap – Up

Instrumentele de calitate va oferi participantului o serie de metode clasice de îmbunătățire a calității și instrumente de diagnosticare asociate în mod obișnuit cu inițiative precum Six Sigma, Lean Sigma, TQM, 8D și alte programe fine de îmbunătățire a proceselor. Mai exact, participantul va învăța să stabilească relații de bază cauză-efect, să rezolve problemele operaționale în curs de desfășurare și să descopere să îmbunătățească sau să îmbunătățească în alt mod operațiunile zilnice. Subiectele care constituie acest modul sunt:

 • Clasificări Variabile
 • Cântare de Măsurare
 • Definirea Problemei
 • Brainstorming Concentrat
 • Procesul Mapping
 • Diagrama SIPOC
 • Forță – Analiza Câmpului
 • C&E Analysis
 • Eșantionarea Performanței
 • Foi de Verificare
 • Grafice Analitice
 • Grafice Pareto
 • Grafice Run
 • Grafice Multi – Vari
 • Grafice Correlation
 • Tabele de Frecvență
 • Histograme de Performanță
 • Probabilitate de Bază
 • Grafice Pre – Control
 • Grafice de Control
 • Integrarea Conceptelor
ro_RORO